top of page

Tomtearbeid

Til din bolig/fritidsbolig eller garasje

Drenering

Av hus eller grøfter

Støttemur

Skiferstein, naturstein, betongstein & gabion

Veibygging

Hyttevei, gårdsvei eller opprusting av eksisterende vei o.l

Masseutskifting

Av gårdsplass evt andre områder

Massetransport

Levers med traktor eller lastebil m/henger

Grunnmurer

Plate på mark, ringmur & sokkel

Mindre betongkonstruksjoner

Stripemurer, pillarer & fundament o.l

Snøbrøyting/Strøing

Plass brøyting ,veibrøyting, strøing, flytting av snø o.l 

bottom of page